Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

strawberry-fields
strawberry-fields
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan vialullaby lullaby

March 16 2017

0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viachowchow chowchow
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viasoulwax soulwax
3699 ac0a
Reposted fromphilipp philipp viatimmoe timmoe
strawberry-fields
7755 7dec
Reposted fromSzczurek Szczurek viaanuszka anuszka
5560 8c55

catgifcentral:

The love

Reposted frommegumu megumu viaanuszka anuszka
1585 cafc 500

kinda scared

Reposted fromchriscornell chriscornell vianoisetales noisetales
strawberry-fields
strawberry-fields
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru vianoisetales noisetales
strawberry-fields
7655 d1b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanuszka anuszka
strawberry-fields
2558 05dd
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaanuszka anuszka

March 07 2017

strawberry-fields

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viazamknioczy zamknioczy
strawberry-fields
2756 a4c5
Reposted fromhomosuperior homosuperior viazamknioczy zamknioczy
strawberry-fields
strawberry-fields
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
strawberry-fields
Każdego z nas stać na dużo więcej, niż mu się wydaje. Tylko nie można rezygnować, wycofywać się, robić uników.
— Krystyna Janda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
strawberry-fields
strawberry-fields
2802 a206

lol

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl